Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.polskiegesi.pl jest firma Polskie Gęsi sp. z o.o., Tuchlino 127, 83-340 Sierakowice, NIP: 5892058708, tel. 506 960 024.
 2. Realizacja sprzedaży odbywa się poprzez sklep na stronie www.polskiegesi.pl i odbywa się na zasadach określonych przez niniejszy regulamin i zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania tychże zasad.
 3. Realizacja zamówień odbywa się na terenie województwa Pomorskiego.
 4. Założenie konta oraz złożenie przez zamawiającego zamówienia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 5. Do korzystania z usług sklepu www.polskiegesi.pl niezbędny jest: dostęp do internetu, konto e-mail oraz numer telefonu komórkowego,
 6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych, istnieje możliwość ustalenia indywidualnej ceny w zależności od wielkości zamówienia.

II. ZAMÓWIENIE/ZAKUPY

 1. Dostawa zamawianego towaru realizowana jest na terenie województwa Pomorskiego.
 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Proces realizacji zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
 3. W celu założenia konta, niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz akceptacja poniższego regulaminu.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest pełnoletność zamawiającego.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wcześniejszym zalogowaniu się oraz podaniu hasła ustalonego przy rejestracji.
 6. Zamawianie produktu odbywa się poprzez umieszczenie go w wirtualnym koszyku przy pomocy funkcji dodania produktu do koszyka, wybranie jego ilości oraz akceptację zamówienia przy pomocy przycisku „Zamówienie”, przyjęcie zamówienia klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie zamawiającemu wiadomości e-mailowej informującej o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Wysłanie przez sklep do klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji i anulowania zamówienia jeśli:
 • formularz nie został prawidłowo wypełniony,
 • nie została osiągnięta minimalna wartość zamówienia w ilości 50kg,
 1. Zamówienia realizowane są w terminie do pięciu dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Możliwa jest modyfikacja lub usunięcie przez zamawiającego złożonego zamówienia w terminie do 12 godzin od momentu złożenia. W przypadku usunięcia przez zamawiającego złożonego zamówienia z zachowaniem w/w terminu, zamawiający otrzyma całkowity zwrot wpłaconej sumy pieniędzy, jeśli te zostały wcześniej wpłacone.
 3. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Aby otrzymać fakturę VAT, zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.
 4. Firma Polskie Gęsi sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. 
 5. Zamawiający zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzu.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail o szczegółach zamówienia, jeśli jest to spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

III. PŁATNOŚĆ

1) Przy dokonywaniu zakupów dostępne są następujące rodzaje płatności:

 • przelew,
 • płatność przy odbiorze,
 • odbiór osobisty - Tuchlino 127, 83-340 Sierakowice.

2) Rozliczanie niedopłat – Polskiegesi.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowe, mięso przygotowane przed dostawą po złożeniu zamówienia). Podawane przy zamawianiu wagi są wartościami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

Po otrzymaniu od Państwa zamówienia i po dokładnym zważeniu towaru wyślemy dokładną kwotę przelewu. Więc prosimy nie wysyłać pieniędzy przed podaniem przez nas kwoty do wpłaty.

IV. DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY

1) Wszelkie dostawy realizowane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej chłodzonej przy zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania produktów. Ceny produktów uwzględniają koszty opakowania. Dostawy realizowane są na terenie województwa Pomorskiego. 

2) Przy zamówieniach hurtowych możliwy jest inny sposób dostawy niż wyżej podane, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

3) Sklep Polskiegesi.pl nie realizuje zamówień poniżej 50kg

4) Darmowa dostawa obowiązuje przy minimalnej wartości zamówienia 1000 PLN na terenie Trójmiasta lub w odległości do 60 km od siedziby sklepu w Tuchlinie.

5) Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

6) Możliwy jest osobisty odbiór złożonego zamówienia pod adresem Tuchlino 127, 83-340 Sierakowice, po wczesniejszym kontakcie telefonicznym.

7) Przed dostawą zostanie wysłana na podany przez zamawiającego adres e-mail informacja o planowanym przedziale czasowym dostawy. Sklep Polskiegesi.pl jest odpowiedzialny za dostarczenie zamawianego towaru na adres wskazany w formularzu przez zamawiającego, sklep nie jest odpowiedzialny za dostawę towaru do rąk własnych. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy, pracownik Polskiegesi.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy, towar zostanie dostarczony w terminie późniejszym W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą.

8) Do dostarczonego towaru dołączona jest faktura lub paragon.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1) W razie niezgodności stanu zamawianego towaru ze stanem rzeczywistym, klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru. W tej sytuacji klient może zażądać wymiany towaru lub obniżki cenowej pod warunkiem, że skontaktuje się ze sklepem Polskiegesi.pl w ciągu 24 godzin e-mailowo lub telefonicznie.

2) Zgłoszona reklamacja jest rozpatrywana w przeciągu 72 godzin O jej wyniku klient zostaje poinformowany e-mailowo lub telefonicznie. Jeśli reklamacja zostanie uznana, sklep zwraca klientowi należność za zareklamowany towar na konto bankowe wskazane przez klienta.

3) Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4) Sklep Polskiegesi.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

5) Podstawą do uznania reklamacji nie mogą być:

 • różnice w wyglądzie pomiędzy rzeczywistym otrzymanym produktem a jego wirtualnej wersji na stronie internetowej sklepu Polskiegesi.pl,
 • niekompletność zamówienia powstała z powodu braków magazynowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz, U. 133/97 poz,883 ). Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy Polskiegesi.pl. Również zapisując się do otrzymywania informacji na drodze elektronicznej (newsletter). Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep internetowy Polskiegesi.pl.

2) Administratorem Danych Osobowych jest Polskiegesi.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

4) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Polskiegesi.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta e-mail podanego w procesie rejestracji. Polskiegesi.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

5) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie Rejestrując się w serwisie Polskiegesi.pl Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie przez firmę Polskiegesi.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, optymalizacji oferty oraz komunikacji z klientem.

6) Zmiana regulaminu - sklep internetowy Polskiegesi.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów.

7) Spory - sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy Polskie Gęsi sp. z o.o.